ABC Akademia

punktor

Doctor Coster®

punktor

Resource Consumption Accounting (RCA)

punktor

Activity Based Costing (ABC/M)

punktor

Time-Driven ABC

punktor

Customer Profitability

punktor

Product Profitability

punktor

Production Cost

punktor

Programy Szkoleniowe

punktor

więcej ...
 

punktor

Dowiedz się więcej
o oprogramowaniu
Doctor Coster...

 

punktor

Produkcja

punktor

Dystrybucja

punktor

Logistyka

punktor

Usługi

punktor

Szpitale


Centrum Kompetencyjne ABC/M

Baza wiedzy

Co to jest Rachunek Kosztów Działań? >>

Jaka jest struktura rachunku kosztów działań? >>

Co oznacza dwumodułowa budowa systemu ABC/M? >>

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu ABC/M? >>

Jakie są zastosowania systemów ABC/M? >>

Co to jest ABC/M prototypowanie? >>

Co wyjaśnia "krzywa wieloryba"? >>

Jak wdraża się system ABC/M? >>

Jakie są przyczyny niepowodzeń wdrożeniowych systemów ABC/M? >>

Publikacje na temat rachunku kosztów działań - ABC/M >>

Co to jest Rachunek Kosztów Działań (ABC/M)?

Koncepcja rachunku kosztów działań (Activity Based Costing / Management), na całym świecie, przebojem wkracza w systemy controllingu i rachunkowości zarządczej zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych jak i usługowych. Opinie Menedżerów i Dyrektorów Finansowych, którzy wdrożyli rachunek kosztów działań mówią, że „bez ABC/M zarządzaliśmy firmą jakby ktoś zawiązał nam przepaski na oczach, a teraz po wdrożeniu ABC/M, ryzyko błędnych decyzji zostało znacznie zminimalizowane a szansa na zwiększenie zysku zdecydowanie wzrosła”.

Rachunek kosztów działań niweluje wszystkie mankamenty tradycyjnych systemów księgowych w zakresie prawidłowej kalkulacji kosztów i rentowności poszczególnych klientów oraz produktów firmy. Jest menedżerskim rachunkiem kosztów logicznie wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstw.

 Systemy ABC/M dostarczają precyzyjnych informacji do:

Optymalizowania struktury asortymentowej i ustalanie cen produktów, gdzie celem jest eliminacja nierentownych produktów z oferty przedsiębiorstwa a wprowadzanie produktów o takim profilu, który umożliwi osiągnięcie zysku z ich produkcji i sprzedaży;

Optymalizowania struktury portfela klientów oraz projektowanie takich procesów obsługi klientów, które umożliwiają realizację zadowalającego zysku ze współpracy z klientami.

Dzięki przyczynowo-skutkowemu przypisywaniu kosztów do poszczególnych klientów i produktów firmy z wykorzystaniem koncepcji rachunku kosztów działań, system ABC/M eliminuje uśrednianie i arbitralność w alokowaniu kosztów, jakie ma miejsce w tradycyjnych systemach finansowo-księgowych.

Rachunek Kosztów Działań (Activity Based Costing / Management) (def.) jest techniką alokowania kosztów organizacji do działań zużywających zasoby organizacji, a następnie do przypisywania kosztów wykonania działań do produktów i klientów zużywających te działania

Oznacza to, że w procesowym rachunku kosztów mamy do czynienia z dwustopniową alokacją kosztów (rysunek 1). W pierwszym stopniu kalkulowane są koszty poszczególnych działań, a następnie (II stopień) koszty działań rozliczane są na obiekty kosztowe zgodne z wielkością zapotrzebowania na wykonywanie działań, jakie generują poszczególni klienci i produkty.

W przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku kosztów, w systemach ABC/M do rozliczania kosztów wykorzystywanych jest wiele nośników kosztów, których pierwszym zadaniem jest przyczynowo-skutkowe przypisanie kosztów do działań, a następnie kosztów tych działań do klientów, produktów czy kanałów dystrybucji konsumujących te działania.

Oprogramowanie ABC/M Explorer® klasy ABC/M, dzięki wykorzystaniu przyczynowo-skutkowych ścieżek alokacji kosztów, jest zdolne do dostarczania informacji o rzeczywistej zyskowności klientów i produktów przedsiębiorstwa. W ten sposób jest doskonałym źródłem informacji do podejmowania trafnych decyzji oraz do mierzenia efektów ekonomicznych tych decyzji.

Rysunek 1. Rachunek kosztów działań w systemie
ABC/M Explorer®Wszelkie prawa do treści umieszczanych na łamach stron www Centrum Kompetencyjnego ABC/M firmy ABC Akademia są zastrzeżone dla ABC Akademia Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści w całości lub części bez zgody ABC Akademia Sp. z o.o. jest zabronione.


ABC Akademia

 


Co to jest Rachunek Kosztów Działań (ABC/M)? >>

Jaka jest struktura rachunku kosztów działań? >>

Co oznacza dwumodułowa budowa systemu ABC/M? >>

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu ABC/M?>>

Jakie są zastosowania systemów ABC/M? >>

Co to jest ABC/M prototypowanie? >>

Co wyjaśnia "krzywa wieloryba"? >>

Jak wdraża się system ABC/M? >>

Jakie są przyczyny niepowodzeń wdrożeniowych systemów ABC/M? >>
 

 

Copyright © 2008 ABC Akademia Sp.  z o.o.