Usługi finansowe i banki

Usługi doradcze, wdrożeniowe i szkoleniowe realizowane były przez ABC Akademia w następujących przedsiębiorstwach i organizacjach:

 1. Bank BPH
 2. Bank Millenium
 3. Bank Zachodni WBK
 4. Euro-Tax
 5. First Data Polska (POLCARD)
 6. FM Bank PBP
 7. ING Securities
 8. MAN Accounting Center
 9. Narodowy Bank Polski
 10. Nordea Bank Polska
 11. Raiffeisen Bank Polska
 12. SKOK