Usługi specjalistyczne (BPO, SSC)

Usługi doradcze, wdrożeniowe i szkoleniowe realizowane były przez ABC Akademia w następujących przedsiębiorstwach i organizacjach:

  1. Berendsen Textile Services
  2. Energa Obsługa i Sprzedaż
  3. FCA
  4. Hako Polska
  5. Orlen Laboratorium
  6. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
  7. PZU Życie