Contact

ABC Akademia Sp. z o.o.

Towarowa 35/403
61-896 Poznań
tel.: +48 61 855 13 62
fax.: +48 61 666 03 63
NIP: 778-14-15-649

www:  http://www.abcakademia.com.pl
e-mail:  abcakademia@abcakademia.com.pl

Call and order an Expert visit

Natalia Roszkowiak
tel: +48 61 855 13 62
e-mail:  abcakademia@abcakademia.com.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000190914, Kapitał Zakładowy: 50 000 zł.
Konto: BZ WBK S.A. w Poznaniu, 94 1090 1854 0000 0001 0203 8661