Program Partnerski

Działalność firmy ABC Akademia to współpraca w obszarze technologii, wdrożeń oraz nauki.

Aktualnie ABC Akademia prowadzi trzy programy partnerskie:

Partnerzy technologiczni

Produkty ABC Akademia to zaawansowane platformy zarządczo-controllingowe dla przedsiębiorstw z wielu branż. Rozwiązania informatyczne oparte są na komponentach ABC Akademia oraz specjalistycznych produktach partnerów technologicznych

Partnerzy biznesowi i konsultanci wdrożeniowi

ABC Akademia prowadzi i rozwija program dla partnerów biznesowych, niezależnych konsultantów zainteresowanych projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych rachunków kosztów w branżach: produkcja, usługi, finanse i bankowość.

Uniwersytety Ekonomiczne i Instytuty

Program partnerski skierowany do Uniwersytetów Ekonomicznych i Instytutów zakłada włączanie tematyki zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) w programy nauczania z obszaru controllingu i rachunkowości oraz udostępnianie laboratorium controllingowego z wykorzystaniem platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami:

Grzegorz Joachimiak
Dyrektor sprzedaży i marketingu

tel.: +48 579 057 319
e-mail:  grzegorz.joachimiak@abcakademia.com.pl