Projekt unijny

Tytuł projektu: „Opracowanie Systemu Predykcyjno-Analitycznego, opartego na autorskim zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK), umożliwiającego zwiększenie efektywności i rentowności przedsiębiorstw produkcyjnych”.

Numer projektu: RPWP.01.02.00-30-0135/17.

Beneficjent: ABC AKADEMIA Sp. z o.o.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu oraz BIG DATA opartego na logice zasobowo-procesowego rachunku kosztów, które umożliwi przewidywanie przyszłych szans i zagrożeń (predictive business analytics) ułatwiając podejmowanie decyzji kadrze zarządzającej oraz zwiększanie efektywności i rentowności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Planowane efekty: Efektem będzie opracowywanie innowacyjnego w skali świata produktu - Systemu Predykcyjno-Analitycznego, opartego na autorskim zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK).

Wartość projektu: 2 571 618,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 663 120,00 zł