ABC Akademia opracowuje projekt wyceny i prognozy procesów biznesowych dla jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG

ABC Akademia opracowuje projekt wyceny i prognozy procesów biznesowych dla jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG.

Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstwa do kalkulacji i prognozowania kosztów procesów biznesowych, co wpisuje się w najnowocześniejsze trendy rozwoju procesów controllingowych w przedsiębiorstwach.