Doctor Coster®

Doctor Coster® to zaawansowana platforma zarządczo-controllingowa ukierunkowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstw:

Podstawowym zadaniem Doctor Coster® jest wsparcie zarządzających w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Cele wdrożenia Doctor Coster®

Najważniejszymi celami stawianymi przed wdrożeniami platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® w przedsiębiorstwach z różnych branż są:

  • zwiększanie zyskowności przedsiębiorstwa,
  • obniżanie i optymalizacja kosztów, eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa,
  • podnoszenie efektywności procesów biznesowych (podstawowych, wspierających i sprzedażowych),
  • poprawa wykorzystania zasobów i unikanie kosztów niewykorzystanych zasobów,
  • spełnienie wymogów sprawozdawczych wynikających z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

MAGICZNY TRÓJKĄT Doctor Coster®

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest unikalnym rozwiązaniem, opartym na założeniach zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK), integrującym w jednym narzędziu informatycznym funkcjonalności systemów klasy Corporate Performance Management (Doctor Coster® KALKULACJE) oraz Business Intelligence (Doctor Coster® DASHBOARDS).

Dowiedz się więcej >>

Czas na nowe podejście do controllingu

Tradycyjne metody rachunku kosztów (opracowane w erze masowej produkcji 1910 – 1920) oraz tradycyjne metody budżetowania, które ciągle funkcjonują w przedsiębiorstwach nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster®:

  • pozwala na prowadzenie nowoczesnych i zaawansowanych koncepcji controllingowych jak ZPRK/RPCA/RCA/GPK/TD ABC i ABC (dowiedz się więcej >>),
  • wspiera proces budżetowania elastycznego (flexible budgeting), budżetowania statycznego, pozwala na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników z w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów,
  • istotnie zwiększa jakość prowadzonych procesów zarządczych oraz
  • umożliwia wyznaczanie szczegółowych celów oraz monitorowanie ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest odpowiedzią na zwiększone, szczegółowe zapotrzebowanie informacyjne zarządzających będące efektem dynamicznych zmian wywołanych globalizacją biznesu, rosnącymi wymaganiami klientów, zmianami technologicznymi, automatyzacją oraz informatyzacją.

Doctor Coster® to oprogramowanie dla każdej firmy

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® to rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw oraz branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Oprogramowanie wybierają przedsiębiorstwa realizujące od 20 milionów do nawet kilku miliardów PLN przychodów ze sprzedaży. Przedsiębiorstwa te wykorzystują Doctor Coster® do zwiększania zyskowności, podnoszenia efektywności oraz controllingu kosztów.