Doctor Coster® dla podmiotów OCHRONY ZDROWIA

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest zaawansowanym rozwiązaniem analitycznym ukierunkowanym na wsparcie procesów zarządczych oraz usprawniającym podejmowanie decyzji menedżerskich w szpitalach oraz zakładach opieki zdrowotnej.

OCHRONA ZDROWIA - Dla kogo Doctor Coster®?

Doctor Coster® jest zaawansowanym MODUŁEM KONTROLINGOWYM, który pozwala podmiotom służby zdrowia efektywnie wdrożyć i prowadzić rachunek kosztów zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 października 2020 roku.

W szczególności platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest rozwiązaniem adresowanym do następujących jednostek opieki zdrowotnej:

 • Szpitale prywatne,
 • Szpitale publiczne,
 • Zakłady opieki zdrowotnej,
 • Kliniki,
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne,
 • Przychodnie
 • Laboratoria.

SŁUŻBA ZDROWIA - Doskonałość operacyjna, mądrość strategiczna i zysk

Zwiększanie efektywności i optymalizacja kosztów oraz generowanie zysków i unikanie strat to najważniejsze cele stawiane przed wieloma jednostkami opieki zdrowotnej. Złożoność świadczonych usług medycznych, duża liczba pacjentów, zmienność procedur medycznych oraz rozwój technologii dzisiejszej ochrony zdrowia sprawiają, że świadczeniodawcy potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej efektywności i zyskowności. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane cele zarządcze i jest dedykowana dla jednostek opieki zdrowotnej, które:

 • Dążą do zwiększania efektywności i zyskowności działalności ochrony zdrowia;
 • Chcą obniżyć i optymalizować koszty operacyjne działalności usługowej oraz dążą do eliminowania niewykorzystanych zasobów, unikania wszelkiego marnotrawstwa i generowania strat;
 • Chcą wdrożyć rachunek kosztów zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 października 2020 roku;
 • Chcą zwiększyć efektywność procesów usługowych, zarówno podstawowych (świadczeń medycznych, badań, procedur medycznych), wspierających jak i administracyjnych oraz zarządczych;
 • Szukają wiarygodnego wsparcia procesów kalkulacji kosztów świadczenia usług medycznych, negocjacji z płatnikami (NFZ, zakłady, osoby prywatne) oraz minimalizacji ryzyka świadczenia nierentownych usług medycznych.

SŁUŻBA ZDROWIA - Jedno źródło informacji zarządczej

W dobie gromadzenia coraz większej ilości informacji oraz braku integracji posiadanych systemów operacyjnych często brakuje usystematyzowania i zapewnienia odpowiedniej jakości informacji zarządczych dostarczanych do kadry kierowniczej jednostek ochrony zdrowia. Jedno źródło wiarygodnej i sprawdzalnej informacji zarządczej stanowi cel i ogromną wartość dla wielu jednostek ochrony zdrowia. Kompleksowość platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® sprawia, że stanowi ona unikatowe rozwiązanie analityczne dla podmiotów ochrony zdrowia, które:

 • Chcą spełnić wymogi sprawozdawcze związane z przejrzystością i wiarygodnością kalkulacji kosztów oraz związane z rachunkiem kosztów zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku.
 • Chcą zdecydowanie zwiększyć jakość informacji zarządczych wspierających podejmowanie trafnych decyzji oraz wdrożyć jeden centralny system informacji zarządczej wykorzystujący zaawansowane funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI);
 • Chcą wdrożyć zaawansowany controlling, który będzie podstawą do wyznaczania szczegółowych celów dotyczących kosztów i wykorzystania zasobów, efektywności świadczenia usług, wielkości przychodów (dotacji) i rentowności oraz monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania;
 • Poszukują rozwiązania gwarantującego dostęp do gotowej, zaawansowanej analityki zarówno danych finansowych jak i operacyjnych oraz chcą korzystać z nowoczesnych funkcjonalności Business Intelligence;

SŁUŻBA ZDROWIA - Przyczynowo-skutkowe rozliczanie i kalkulacja kosztów

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi podmiotów ochrony zdrowia jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja kosztów świadczenia usług medycznych ze szczegółowością do ścieżek leczenia poszczególnych pacjentów. Większość systemów operacyjnych i księgowych nie posiada odpowiednich funkcjonalności kalkulacyjnych co przekłada się na uśrednianie kosztów, brak informacji o kosztach świadczeń medycznych lub kalkulacja realizowana jest w arkuszach MS Excel. Doctor Coster® jest gotowym, zaawansowanym i elastycznym rozwiązaniem kalkulacyjnym dedykowanym dla podmiotów ochrony zdrowia, które:

 • Potrzebują zaawansowanych funkcjonalności kalkulacyjnych pozwalających na efektywną, przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów świadczenia usług medycznych ze szczegółowością do ścieżek leczenia poszczególnych pacjentów w oparciu o założenia rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku.
 • Chcą zapewnić kadrze zarządzającej łatwy dostęp i efektywnie raportować koszty i rentowność ze szczegółowością do poszczególnych ścieżek leczenia pacjentów, oddziałów, zakładów itp.;
 • Chcą przyczynowo-skutkowo rozliczać koszty działalności pomocniczej i wspierającej do jednostek, pionów działalności podstawowej (medycznej).

SŁUŻBA ZDROWIA - Wsparcie nowoczesnych koncepcji zarządzania

Profesjonalizacja procesów zarządczych w ochronie zdrowia sprawia, że podmioty służby zdrowia stoją w przededniu wdrożenia standardu rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 października 2020 roku. Koncepcja ta wymaga jednakże dostępu do informacji zarządczych prezentowanych zarówno w układach zasobowych jak i procesowych, które dostarczane powinny być do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacyjnych. Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® doskonale wpisuje się w tak zdefiniowane zadania i jest adresowana do podmiotów służby zdrowia, które:

 • Potrzebują wsparcia wdrożenia standardu rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 października 2020 roku;
 • Potrzebują wsparcia procesów budżetowania elastycznego (flexible budgeting), budżetowania statycznego oraz funkcjonalności pozwalających na wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników z zachowaniem rozdzielczości informacji kosztowej;
 • Chcą szczegółowo monitorować koszty stałe, zmienne oraz jednostkowe ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów ekonomicznych (zespołów lekarzy, pielęgniarek, bloków operacyjnych, sal chorych, urządzeń i aparatury medycznej itp.) oraz monitorować stopień wykorzystania i koszty niewykorzystanych zasobów usługowych,
 • Chcą raportować informacje zarządcze do wszystkich szczebli zarządzania z możliwością ograniczania dostępu do informacji niezbędnych dla poszczególnych użytkowników.