Magiczny trójkąt Doctor Coster®

Wsparcie procesów zarządczych przez platformę zarządczo-controllingową Doctor Coster® polega na integracji w ramach jednego rozwiązania funkcjonalności, które światowa firma doradcza Gartner definiuje jako Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence and Analytics (BI&A).

Platforma zarządczo – controllingowa Doctor Coster® stanowi unikalne rozwiązanie dzięki połączeniu funkcjonalności CPM z BI&A, jednocześnie zapewniając, w sposób zgodny z założeniami zaawansowanych koncepcji rachunkowości zarządczej (ZPRK), przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w użyteczne informacje zarządcze oraz dystrybuowanie tych informacji w postaci zaawansowanych i interaktywnych kokpitów menedżerskich do wszystkich szczebli organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Powiązanie logiki zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) z funkcjonalnościami Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence and Analytics (BI&A) to MAGICZNY TRÓJKĄT, który wyróżnia platformę zarządczo – controllingową Doctor Coster® spośród innych systemów informatycznych wspierających realizację procesów zarządczych.