Doctor Coster® a ZPRK

Platforma zarządczo – controllingowa Doctor Coster,® jako jedyne rozwiązanie na świecie, zapewnia unikalne funkcjonalności wspierające pełną obsługę zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

ZPRK wpisuje się w najnowszy nurt rozwoju rachunku kosztów, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego controllingu, za którym stoi koncepcja Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiej rachunkowości zarządczej opartej na Activity Based Costing (ABC).

Zasobowo-procesowe podejście do controllingu rekomendowane jest przez uznane stowarzyszenia, autorytety finansów oraz wiodące organizacje:

  • controllerów (Institute of Management Accountants - IMA),
  • księgowych (Międzynarodowa Federacja Księgowych - International Federation of Accountants – IFAC) oraz
  • przedsiębiorstw (Consortium of Advanced Management
    International - CAM-I ).

Doctor Coster® to oparta na założeniach ZPRK zaawansowana platforma zarządczo-controllingowa wspierająca wyznaczenie szczegółowych celów i monitorowanie ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem