Korzyści z wdrożenia Doctor Coster®

Korzyści dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 • Zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów,
 • Możliwość wyznaczania szczegółowych celów i automatycznego monitorowania ich wykonania na wszystkich szczeblach organizacyjnych, co zapewni ukierunkowanie wysiłków całej organizacji na realizację wyznaczonej strategii,
 • Szybkie zrozumienie i skuteczna kontrola przedsiębiorstwa dzięki zrozumieniu kosztów i efektywności realizowanego modelu biznesowego, wsparte zaawansowanymi możliwościami planowania i symulacji,
 • Efektywne podejmowanie decyzji oparte na wiarygodnej i szybko sprawdzalnej informacji ekonomicznej z wykorzystaniem koncepcji rozdzielczości poziomów kosztów, rozdzielczości działań oraz rozdzielczości zasobów,
 • Dostęp do gotowej i ciągle rozwijanej biblioteki kokpitów menedżerskich wspierających nowoczesne zarządzanie kosztami i rentownością: produktów, usług, klientów oraz wspierających zarządzanie procesami i zasobami przedsiębiorstwa.

Korzyści dla ZESPOŁÓW CONTROLLINGOWYCH I DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI

 • Łatwość samodzielnego projektowania, modyfikowania i utrzymania rachunku kosztów bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej,
 • Wsparcie wdrożenia zaawansowanych rachunków kosztów jak: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Resource Consumption Accounting, Activity Based Costing, Time-driven ABC czy Grenzplankostenrechnung,
 • Wsparcie budżetowania elastycznego oraz zaawansowanej analizy odchyleń,
 • Dostęp do funkcjonalności kalkulacyjnych zaspokajających nawet najbardziej zaawansowane potrzeby w zakresie rozliczania kosztów i kalkulacji rentowności produktów, usług i klientów,
 • Budowa silnej pozycji pionów finansowych przedsiębiorstwa i skuteczne włączenie ich w procesy zarządcze.
 • Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). 

Korzyści z wdrożenia DOCTOR COSTER

 • Zwiększanie konkurencyjności i zyskowności przedsiębiorstwa,
 • Obniżanie i optymalizacja kosztów, eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa,
 • Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów,
 • Zwiększenie efektywności procesów podstawowych, usługowych, pomocniczych oraz sprzedażowych,
 • Budowa i wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa w oczach klientów i partnerów biznesowych,
 • Zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych” wynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów,
 • Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów i usług,
 • Szybkie zrozumienie i skuteczna kontrola przedsiębiorstwa dzięki zrozumieniu kosztów i efektywności realizowanego modelu biznesowego, wsparte zaawansowanymi możliwościami planowania i symulacji,
 • Efektywne podejmowanie decyzji oparte na wiarygodnej i szybko sprawdzalnej informacji ekonomicznej z wykorzystaniem koncepcji rozdzielczości: poziomów kosztów, działań oraz zasobów,
 • Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników i skuteczne delegowanie decyzji na wszystkich poziomach zarządzania,
 • Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).