Doctor Coster® a systemy ERP

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest systemem nadrzędnym, który dzięki jednoczesnej integracji merytorycznej i technologicznej efektywnie przetwarza surowe dane finansowe i operacyjne zbierane w systemach operacyjnych w użyteczne informacje wspierające podejmowanie decyzji przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw

 

Podstawowym zadaniem platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® jest wsparcie takich procesów zarządczych jak:

  • zarządzanie kosztami i rentownością,
  • modelowanie kosztów i rentowności,
  • zarządzanie zasobami,
  • zarządzanie procesami,
  • zarządzanie produktami i usługami,
  • zarządzanie klientami,
  • symulacje decyzyjne,
  • planowanie, budżetowanie i controlling.

Zaszyte w oprogramowaniu funkcjonalności sprawiają, że Doctor Coster® jest najbardziej zaawansowanym narzędziem informatycznym wspierającym planowanie i budżetowanie elastyczne oraz wieloetapowe rozliczanie i kalkulacje kosztów oraz raportowanie wyników z w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów.

Integracja ERP z Doctor Coster®

Doctor Coster® może być integrowany z dowolnymi systemami informatycznymi oraz bazami danych światowych i uznanych producentów systemów ERP. Dzięki tej integracji, maleje pracochłonność utrzymania nawet bardzo rozbudowanych i zaawansowanych koncepcji controllingowych.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest systemem nadrzędnym, który dzięki jednoczesnej integracji merytorycznej i technologicznej efektywnie przetwarza surowe dane finansowe i operacyjne zbierane w systemach operacyjnych w użyteczne informacje wspierające podejmowanie decyzji przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw.