ABC Akademia partnerem merytorycznym 4 Forum Nowoczesnego Controllingu

27 października br., w Warszawie podczas 4 Forum Nowoczesnego Controllingu wystąpi spółka ABC Akademia ze swoją prezentacją dotyczącą zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK).

Wystąpienie zatytułowane będzie „Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA) w praktyce przedsiębiorstwa produkcyjnego” i przeprowadzone zostanie przez Krzysztofa Szymańskiego, który jest autorem licznych publikacji i artykułów z zakresu controllingu i zarządzania kosztami, a także jednym z najlepszych specjalistów posiadającym praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu rozwiązań business intelligence w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwami.

Podczas prezentacji poruszymy tematy takie jak:

  • istota zasobowo-procesowego rachunku kosztów w produkcji
  • założenia przyczynowo-skutkowej kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia z wykorzystaniem ZPRK/RPCA
  • porównanie założeń ZPRK i tradycyjnego rachunku kosztów w obszarze produkcji
  • wykorzystanie ZPRK/RPCA do wyznaczania szczegółowych celów organizacyjnych, efektywnościowych i kosztowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych a ZPRK/RPCA i przepisy ustawy o rachunkowości oraz MSSF
  • budżetowanie elastyczne (Flexible Budgeting) oraz analiza odchyleń z wykorzystaniem ZPRK/RPCA w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4 Forum Nowoczesnego Controllingu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!