Artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego „Koszty logistycznej obsługi klientów z wykorzystaniem ZPRK” w „Controlling i Zarządzanie”

Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu czasopisma Controlling i Zarządzanie (3(23)/2018) ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego zatytułowany „Koszty logistycznej obsługi klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK)”.

Artykuł jest kontynuacją cyklu „Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) – case study”, który ukazał się we wcześniejszym wydaniu czasopisma (2(220/2018).

O artykule

Nowoczesne przedsiębiorstwa, które nastawione są na doskonalenie i usprawnienia, zdają sobie sprawę z tego, że głównym czynnikiem ich sukcesu jest koncentracja na klientach. To właśnie klienci wpływają na portfel wytwarzanych produktów, świadczonych usług oraz na sposób ich sprzedaży i dostarczania. Budując relacje z klientami, ustalając ceny sprzedaży i politykę rabatową, nie można brać pod uwagę wyłącznie kosztów wytworzenia dla nich produktów, ale również koszty logistycznej obsługi klientów.

Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych rozwiązań w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej, które uwzględniają również problem kalkulacji kosztów logistycznej obsługi i rentowności klientów.

O zasobowo-procesowym rachunku kosztów

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest koncepcją rachunku kosztów, która wychodzi na przeciw nowoczesnym przedsiębiorstwom. Podejmuje on zarówno problem przyczynowo-skutkowego kalkulowania kosztów obsługi i rentowności klientów, jak i wsparcia menedżerów w wyznaczaniu szczegółowych celów i monitorowaniu ich wykonania.

Zaprezentowany w artykule przykład przedsiębiorstwa handlowego pokazuje istotę, zastosowania, potencjał informacyjny oraz możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) do kalkulacji kosztów logistycznej obsługi klientów oraz do osiągania doskonałości operacyjnej w tym obszarze.

Wnioski i rekomendacje

Zaprezentowany w artykule przykład przedsiębiorstwa, prezentujący zasobowo-procesowe podejście do kalkulacji kosztów logistycznej obsługi klientów oraz wyodrębnione poziomy kosztów: standardowych, autoryzowanych, planowanych, rzeczywistych wykorzystanych i niewykorzystanych, pozwalają na zrozumienie ogromu potencjału informacyjnego generowanego z wariantu „ZPRK standardowych”. Potencjał ten obrazuje możliwości wykorzystania tego rachunku kosztów do wyznaczania i monitorowania wykonania szczegółowych celów zarządczych oraz ukierunkowania przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych na osiąganie doskonałości operacyjnej w procesach obsługi klientów.

Pełna treść artykułu została opublikowana na łamach czasopisma „Controlling i Zarządzanie” (3(23)/2018). Zachęcamy do lektury!