Artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego o controllingu w firmach rodzinnych - Zarabiam czy tracę na współpracy z moimi klientami? - publikacja w magazynie FAMILY BUSINESS

W numerze magazyny FAMILY BUSINESS ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego zatytułowany - Zarabiam czy tracę na współpracy z moimi klientami?

Artykuł koncentruje się na roli controllingu w firmach rodzinnych i odpowiada na pytanie, jak zarządzać rentownością klientów.

O artykule

Koncentracja biznesu na klientach jest dzisiaj kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw z wszystkich branż. Klienci coraz częściej decydują o tym co nasze firmy produkują i do nich dostarczają oraz jakie świadczą usługi. Orientacja na klienta wymaga od przedsiębiorstw dostosowywania się do ich oczekiwań i niejednokrotnie przekłada się na ponoszenie extra kosztów związanych z ich obsługą.

Problem nie dotyczy już wyłącznie działalności operacyjnej (produkcyjnej, usługowej) ale również sprzedażowej (logistyka, marketing, wsparcie sprzedaży) i badawczo-rozwojowej (wspólne projekty). Pojawiają się wówczas pytania czy obsługa ta jest cały czas dla nas opłacalna?

Zaprezentowany w artykule przykład przedsiębiorstwa pokazuje istotę, zastosowania, potencjał informacyjny oraz możliwości wykorzystania koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) do kalkulacji kosztów logistycznej obsługi klientów i kalkulacji rentowności tej obsługi.

Ponadto celem artykułu jest pokazanie przedsiębiorstwom rodzinnym, że controlling to tematyka wartościowa, którą powinni interesować się zarówno właściciele jak i ich menedżerowie oraz, że funkcjonowanie zespołów controllingowych w firmach rodzinnych jest koniecznością.

Pełną treść artykułu dostępna jest pod adresem - Zarabiam czy tracę na współpracy z moimi klientami?

Zachęcamy do lektury!