Artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego o pięciu podstawowych poziomach kosztów, tematem nr czasopisma "Finanse+Controlling"

W najnowszym czasopiśmie „Finanse + Controlling” (57/2018) ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego poświęcony tematyce pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK). Artykuł został oznaczony tematem numeru!

O artykule

Artykuł omawia założenia oraz przykład wielostopniowego prezentowania informacji wynikowych o kosztach i rentowności klientów z wykorzystaniem założeń zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). Zaprezentowany w artykule przykład ukazuje, że taka forma prezentacji informacji zapewnia łatwość interpretacji wyników oraz szerokie spektrum możliwości decyzyjnych, których celem jest świadome zwiększanie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa nawet na poziomie poszczególnych klientów.

Wielostopniowość i istotność kosztów

Z uwagi na to, że nie wszystkie decyzje menedżerskie powinny opierać się na informacji o pełnym koszcie, istotne jest zapewnienie wynikowej rozdzielczości określonych poziomów kosztów, a także ich podziału na koszty stałe i stałe. Wielostopniowa prezentacja informacji wynikowej zakłada rozpatrywanie kosztów oraz wyników w ujęciu stopni, których zadaniem jest zapewnienie rozdzielczości informacji wynikowej i umożliwienie uznawania określonych zakresów informacji za istotne lub nieistotne dla rozważanego scenariusza decyzyjnego. Wielostopniowe prezentowanie informacji wynikowej jest szeroko stosowane zarówno w zaawansowanych koncepcjach rachunku kosztów, jak ZPRK/RPCA, RCA, ABC, GPK, jak również w tradycyjnych modelach rachunku kosztów.

Pięć podstawowych poziomów kosztów w ZPRK

W zasobowo-procesowym rachunku kosztów koncepcja uzyskiwania informacji o poziomach kosztów określana jest jako „pięć podstawowych poziomów kosztów” (PPPK). Jest to podstawowa kategoria wynikowa przyjmowana w analizie kosztów i wielostopniowych marż pokrycia kosztów oraz jest ściśle powiązana ze strukturą zasobowo-procesowego rachunku kosztów. Poszczególne poziomy kosztów mają za zadanie rozdzielić koszty przedsiębiorstwa w zależności od poziomu zarządzania produktami i klientami.

Podsumowanie

Zaprezentowana w artykule koncepcja pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK) pozwala poznać pełnen koszt i rentowność poszczególnych klientów, z możliwością uznawania określonych zakresów kosztów za istotne lub nieistotne dla danej decyzji biznesowej. Połączenie w zasobowo-procesowym rachunku kosztów, koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów oraz podziału kosztów na stałe i zmienne pozwala w znaczny sposób zwiększyć zakres dostępnych informacji wynikowych, co daje szerokie możliwości uznawania poszczególnych pozycji kosztów za istotne lub nieistotne do podejmowania określonych decyzji.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 57/2018, czasopisma „Finanse i Controlling”.

Zachęcamy do lektury!