Artykuł o optymalizacji działań i obniżaniu kosztów produkcji w czasopiśmie Logistyka produkcji

W gazecie Logistyka produkcji (03-04.2019) nr 2/2019 ukazał się artykuł – Prawidłowa kalkulacja kosztów produkcji.

Artykuł koncentruje się na roli menedżerów produkcji w osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Ważnym aspektem w artykule jest zapewnienie konkurencyjnych kosztów wytworzenia produktów. W artykule omówiono podejście procesowe do kalkulacji kosztów oraz wskazuje jakie działania należy podjąć w organizacji dla osiągnięcia usprawnień w procesie produkcyjnym.

O artykule

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne działają w zmieniającym się szybko otoczeniu
rynkowym. Menedżerowie produkcji muszą sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi
z jednej strony globalizacja, a z drugiej – specjalizacja. Nieustanna presja związana z optymalizacją działań i obniżaniem kosztów są codziennością. Warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią realizację tych celów, wspomagając podejmowanie decyzji menedżerskich.

Chcąc osiągnąć doskonałość operacyjną trzeba wdrożyć rozwiązania wspierające wyznaczanie szczegółowych celów zarządczych i pokazujące korzyści z ich osiągania lub konsekwencje braku ich realizacji. Jednym z narzędzi wspierających zarządzenie nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym jest zasobowo-procesowy rachunek kosztów.

Firmy produkcyjne są poddawane presji obniżenia ceny jednostkowej produktu przy równoczesnym oczekiwaniu zwiększenia marży na produktach czy klientach.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem - Prawidłowa kalkulacja kosztów produkcji.

Zachęcamy do lektury!