Artykuł o wyzwaniach menedżerów produkcji - Przemysł, a Big Data - Bądź liderem zmian - publikacja w portalu Log24.pl

W portalu Log24.pl ukazał się artykuł  - Przemysł, a Big Data.

Artykuł koncentruje się na roli menedżerów produkcji w integracja technologii umożliwiająca skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Ważnym aspektem w artykule jest zapewnienie konkurencyjnych kosztów ich wytworzenia.

O artykule

Firmy produkcyjne są poddawane presji obniżenia ceny jednostkowej produktu przy równoczesnym oczekiwaniu zwiększenia marży na produktach czy klientach. Z drugiej zaś dzięki rozwojowi technologii dysponują obecnie dostępem do ogromnych zasobów informacji, gromadzonych nie tylko w systemach ERP, ale także produkcyjnych.

W większości przedsiębiorstw big data generowane przez systemy sterowania wykorzystuje się jedynie do nadzoru procesów technologicznych. Mogą one jednak stać się źródłem prognoz związanych z produktami i umożliwiać globalne sterowanie produkcją. Odpowiednio zestawione pozwalają monitorować koszty wytworzenia produktu i jego proces starzenia się, a także dokonywać optymalizacji kosztowych, odpowiadać na potrzeby klientów i rozwijać współpracę z dostawcami. Jednak bez procesów automatyzacji zbierania i przetwarzania danych nie da się osiągnąć odpowiedniej przewagi konkurencyjnej.

przemysł, a big data

– Systemy służące do kalkulacji i zarządzania procesami powinny dawać przejrzystą i wiarygodną kalkulację kosztów wytworzenia bardzo zróżnicowanych produktów. Mają również umożliwiać kontrolę poziomu kosztów ogromnej bazy zasobów przedsiębiorstwa i monitorowanie wykorzystania oraz kosztów niewykorzystanych zasobów. Odpowiednio przedstawiona informacja o kosztach działań wspiera podejmowanie decyzji dotyczących usprawnień i obniżania kosztów. Tylko przedstawianie informacji kosztowej w ujęciu procesów skłania menedżerów do myślenia w kategoriach optymalizacji i usprawnień – mówi Grzegorz Joachimiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie ABC Akademia Sp. z o.o.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu Log24.pl pod adresem - Przemysł, a Big Data.

Zachęcamy do lektury!