Artykuł: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium - case study

W najnowszym numerze specjalistycznego czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” (11 2017) ukazał się artykuł dr Tomasza M. Zielińskiego dotyczący zastosowania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) w laboratorium.

Artykuł ma formę praktycznego Case Study i pokazuje istotę, zastosowanie, potencjał informacyjny i możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów do prawidłowej kalkulacji kosztów i osiągania doskonałości operacyjnej na przykładzie outsourcingowego centrum usług typu BPO (Business Process Outsourcing).

Celem artykułu jest pokazanie wykorzystania koncepcji ZPRK w spółkach laboratoryjnych oraz nakreślanie problematyki branży w kalkulacji kosztów kontraktów usługowych, które wynikają ze stosowania tradycyjnych rachunków kosztów.

W kolejnym numerze czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” (12 2017) opublikowana zostanie druga część artykułu, w której omówione zostanie wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów standardowych oraz budżetowania elastycznego (flexible budgeting) do wyznaczania szczegółowych celów i monitorowania stopnia ich wykonania na przykładzie działalności laboratoryjnej.

Pobierz artykuł "ZPRK w laboratorium" część 1

Zapraszamy do lektury!