Dlaczego Twoje przedsiębiorstwo powinno wdrożyć zasobowo-procesowy rachunek kosztów?

Prowadzisz przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe? Chcesz wdrożyć nowoczesny rachunek kosztów będący źródłem kompleksowej i wiarygodnej informacji zarządczej? A może chcesz poznać prawdziwą rentowność twoich produktów, usług oraz klientów? Jeżeli tak, poznaj zasobowo-procesowy rachunek kosztów ZPRK/RPCA.

Co to jest ZPRK

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) to nowoczesna koncepcja controllingowa rekomendowana przez najbardziej uznane na świecie stowarzyszenia tj. IFAC, IMA CAM-i, która stanowi połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu, wraz z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów, w sposób pozwalający na przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów.

ZPRK jest rachunkiem kosztów kompleksowo obejmującym cały zakres działalności przedsiębiorstwa, który koncentruje się zarówno na wycenie kosztów wytworzenia produktów, świadczenia usług, jak i wspieraniu kalkulacji kosztów obsługi i rentowności klientów. Rachunek ten uznawany jest za kompleksowe źródło informacji zarządczej, zarówno strategicznej jak i operacyjnej, które wspiera przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania. ZPRK umożliwia prawidłową i precyzyjną kalkulację kosztów wytwarzania produktów, wraz z podziałem na koszty stałe i zmienne oraz wykluczenie narzutu kosztów niewykorzystanych zasobów. Takie podejście pozwala przedsiębiorstwom na unikanie sytuacji, w których w nieuzasadniony sposób zawyżane są koszty wytworzenia produktów o koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych.

Korzyści z wdrożenia ZPRK

Implementacja zasobowo-procesowego rachunku kosztów przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Są to m.in.:

  • Zwiększanie konkurencyjności i zyskowności.
  • Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów.
  • Zmniejszanie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych”.
  • Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów.
  • Zwiększanie efektywności procesów produkcyjnych oraz usługowych. Dowiedz się więcej o korzyściach z wdrożenia ZPRK.

Rekomendacje

ZPRK wdrażany jest w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem zaawansowanej platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®

Dowiedz się więcej o platformie zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) został już z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach, będących liderami swoich branż. Są to m.in.: Blachotrapez, Balcerzak, Energa, First Data Polska, Komputronik, Kupiec, Lotos Kolej czy ORLEN Laboratorium.

A czy Twoja firma w prawidłowy sposób kalkuluje i rozlicza koszty? Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś i zobacz jak ZPRK wspiera przedsiębiorstwa w osiąganiu większej efektywności i rentowności!