DOCTOR COSTER u producenta mebli – doświadczenia wdrożeniowe

Jakie były przesłanki wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów w Profim? Jak przebiegało wdrożenie platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®? Jakie są najważniejsze korzyści z wdrożenia?

Odpowiedzi na te i inne pytania mogliśmy znaleźć podczas wystąpienia na naszej konferencji Pauliny Paruszewskiej, Specjalisty ds. Controllingu z firmy Profim Sp. z o.o.

Firma Profim to jeden z czołowych producentów na rynku siedzisk biurowych w Europie, która zatrudnia 1800 pracowników, produkuje 100 000 siedzisk miesięcznie, a w 2015 roku wygenerowała przychody na poziomie 407 mln zł.

Na wstępie p. Paulina Paruszewska podzieliła się z uczestnikami najważniejszymi przesłankami wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów, którymi w Profim były:

 • Uzyskanie szczegółowej analizy kosztów i rentowności produktów
  i klientów według 5-stopniowego układu marż pokrycia,
 • Przyczynowo skutkowe rozliczenie kosztów na klientów i produkty,
 • Wycena działań i procesów zachodzących w firmie,
 • Bardziej precyzyjny sposób wyliczania kosztów niewykorzystanych zasobów,
 • Dostępność informacji w jednym module raportowym.

Z dużym zainteresowaniem wśród naszych gości spotkało się przedstawienie etapów, w jakich przebiegało wdrożenie oprogramowania Doctor Coster:

 • Spotkania i konsultacje z przedstawicielami Działów i Komórek Organizacyjnych,
 • Opracowanie koncepcji Centrów kosztów zasobów - Rozbudowanie dotychczasowej struktury MPK’ów,
 • Identyfikacja kluczowych procesów i działań – opracowanie modelu rozliczeń i kalkulacji,
 • Testowanie przyjętych rozwiązań w oparciu o dane rzeczywiste,
 • Raportowanie wyników -  opracowanie zestawu raportów dla kadry zarządzającej.

Korzyści z wdrożenia Doctor Coster, o których opowiedziała nam Pani Paulina wynikają ze zmian w rachunku kosztów, które zostały podzielone na 3 grupy:

1. Wyodrębnienie centrów kosztów dla działalności pomocniczej (np. budynki, grunty, magazyny logistyczne, systemy informatyczne, wytwarzanie narzędzi, utrzymanie ruchu), co umożliwiło bardziej precyzyjne ich rozliczanie.

2. „Odchudzenie” kosztów ogólnozakładowych przez przeniesienie części kosztów ogólnozakładowych do działalności pomocniczej, np.:

 • Koszty podatku od nieruchomości  zostały zgromadzone na odpowiednich budynkach i gruntach,
 • Koszty materiałów i usług informatycznych zostały zgromadzone w kosztach Komórki IT,
 • Koszty ubezpieczeń zgromadzone na budynkach i wydziałach produkcyjnych.

3. Dokładniejsza alokacja kosztów:

 • Możliwość dokładniejszej dekretacji kosztów ze względu na rozbudowanie struktury MPK’ów,
 • Możliwość dekretacji kosztów na pośrednie obiekty kosztowe reprezentujące marki, grupy cennikowe, kolekcje, rodziny, rynki, regiony
 • Możliwość dekretacji kosztów wprost na konkretnego klienta lub produkt.

Model firmy Profim w oprogramowaniu Doctor Coster® rok od zakończenia wdrożenia jest cały czas rozbudowywany o nowe nośniki i rozliczenia kosztów w odpowiedzi na nowe inwestycje oraz reorganizację produkcji. Rozbudowywany jest również moduł raportowy zgodnie z potrzebami Zarządu i Kierownictwa Spółki.

Z punktu widzenia osób zarządzających firmą Profim wdrożenie oprogramowania Doctor Coster® przyniosło wiele korzyści i było dużym krokiem naprzód, co pokazuje jak pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji ma wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku.

Dziękujemy pani Paulinie Paruszewskiej za rzeczowe i budujące wystąpienie!