Doctor Coster® w branży energetycznej

Producent z branży energetycznej wdrożył platformę zarządczo-controllingową Doctor Coster®. Firma specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia oraz obudów z tworzyw poliestrowych.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® wykorzystana zostanie do precyzyjnej kalkulacji kosztów wytwarzania produktów. Nowy rachunek kosztów oparty zostanie na nowoczesnych technikach kalkulacji kosztów jak: Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RCA), ABC, i GPK. ABC Akademia pełni rolę doradcy merytorycznego przy wdrożeniu.