Doctor Coster® wspiera firmy produkcyjne w zwiększaniu efektywności i rentowności!

Prowadzisz firmę produkcyjną? Chcesz poznać szczegółowe informacje na temat wszystkich kosztów Twojego przedsiębiorstwa? Chcesz wiedzieć, na których produktach i klientach zarabiasz najwięcej, a które z nich są nierentowne i generują straty? A może chcesz mieć dostęp do wszystkich informacji o efektywności oraz rentowności, ale system ERP, z którego aktualnie korzystasz, nie zapewnia Tobie takich raportów? Jeżeli tak, wybierz platformę zarządczo-controllingową Doctor Coster®.

Cele rozwiązań controllingowych

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed rozwiązaniami controllingowymi przedsiębiorstw produkcyjnych jest prawidłowa, przyczynowo-skutkowa kalkulacja technicznego kosztu wytworzenia produktów. Większość dostępnych na rynku systemów ERP nie posiada odpowiednich funkcjonalności i opiera się na tradycyjnych rachunkach kosztów, co uniemożliwia prawidłową, a zarazem precyzyjną kalkulację kosztów.

Dostęp do szczegółowych informacji o kosztach

Odpowiedzią na te problemy jest platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster®, która zapewnia przedsiębiorstwom produkcyjnym dostęp do szczegółowych informacji o efektywności wszystkich zachodzących procesów. Oprogramowanie umożliwia precyzyjne alokowanie kosztów do poszczególnych zleceń produkcyjnych oraz szczegółową kalkulację planowanego oraz rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia, ze szczegółowością do poszczególnych produktów.

Doctor Coster® wspiera raportowanie wyników w ujęciu kokpitów menedżerskich (dashboardów) gdzie prezentowane są m.in.: wielostopniowe marże pokrycia kosztów dla poszczególnych produktów, grup produktowych, klientów oraz segmentów klientów. Kokpity menedżerskie pozwalają na szczegółowe monitorowanie kosztów stałych, zmiennych oraz jednostkowych, ze szczegółowością nawet do poszczególnych zasobów produkcyjnych.

Korzyści z wdrożenia platformy Doctor Coster®

Platforma Doctor Coster® przedstawia również informacje o stopniu wykorzystania oraz raportuje koszty niewykorzystanych zasobów produkcyjnych, a jej implementacja prowadzi do wymiernych korzyści poprzez m.in.:

  • zwiększanie zyskowności przedsiębiorstwa,
  • obniżanie i optymalizowanie kosztów,
  • podnoszenie efektywności procesów biznesowych (zarówno podstawowych, wspierających, jak i sprzedażowych),
  • poprawianie wykorzystania zasobów i unikanie kosztów niewykorzystanych zasobów,
  • spełnianie wymogów sprawozdawczych wynikających z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® wspiera kadrę zarządzającą w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu stopnia ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania.

A Ty? Chcesz zwiększyć jakość informacji zarządczych i mieć realny wpływ na poprawę efektywności oraz rentowności Twojego przedsiębiorstwa?

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami już dziś  i umów się na bezpłatną prezentację oprogramowania Doctor Coster®!