Jak efektywnie negocjować z sieciami?

Wszystkie przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że głównym czynnikiem ich sukcesu jest koncentracja na klientach. Budując relacje z klientami, ustalając ceny sprzedaży oraz politykę rabatową, nie można brać pod uwagę wyłącznie kosztów wytworzenia produktów, zakupu sprzedanych towarów lub świadczenia usług, ponieważ znaczenia nabierają koszty sprzedażowej, logistycznej, marketingowej i posprzedażowej obsługi klienta.

Jak efektywnie negocjować

Źle podjęte decyzje mogą nieodwracalnie zmienić relacje z klientami, nawet jeśli do tej pory przebiegały one bez zarzutu. Jak efektywnie prowadzić negocjacje, by do tego nie dopuścić?

Będziemy o tym mówić na konferencji 25 października w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie - Zarejestruj się bezpłatnie.

Osiąganie doskonałości operacyjnej w obszarze obsługi klientów wymaga wdrażania rozwiązań, które będą wspierać wyznaczanie szczegółowych celów zarządczych oraz pokazywać korzyści z osiągania tych celów lub konsekwencje finansowe wynikające z ich nieosiągnięcia.

Do podjęcia odpowiednich decyzji niezbędne są narzędzia dostarczające informacji zarządczych, które pozwalają na negocjacje z klientami sieciowymi na wszystkich polach kosztowych oferowanego produktu.

Czy podnosić ceny? Czy też nie?

Czy to właśnie brak owych narzędzi spowodował, że Unilever postanowił podnieść ceny produktów części swoich marek i tym samym naraził się na utratę niektórych klientów?

Klienci wykorzystujący zaawansowany rachunek kosztów mają narzędzia i informacje do obrony cen swoich produktów, gdyż znają wszystkie składniki ceny.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) jest koncepcją rachunku kosztów, która wychodzi naprzeciw przedsiębiorstwom, adresując nie tylko problem przyczynowo – skutkowego kalkulowania kosztów produktów, ale również kosztów obsługi i rentowności klientów.

Grzegorz Joachimiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, ABC Akademia Sp. z o.o.