LOTOS Kolej opracowuje koncepcję rachunku kosztów (ZPRK)

Jeden z największych przewoźników kolejowych w Polsce wspólnie z ABC Akademia opracowuje koncepcję rozwoju rachunku kosztów.

Opracowana koncepcja ma za zadanie zapewnić informację o kosztach i rentowności poszczególnych zleceń, kontraktów oraz klientów.

W projekcie wykorzystywana jest platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster®, która służy do projektowania koncepcji nowego rachunku kosztów.

LOTOS Kolej – jest dynamicznie rozwijającym się licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym, który na polskim rynku według wykonywanej pracy przewozowej jest:

  • Liderem w kolejowych przewozach towarów niebezpiecznych,
  • Wiceliderem towarowych przewozów kolejowych,
  • Wiceliderem kolejowych przewozów intermodalnych.

Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Grupa LOTOS S.A.

Podstawowym zadaniem LOTOS Kolej jest kompleksowa obsługa kolejowa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz wykonywanie usług transportowych, taborowych dla klientów zewnętrznych.