Nowa wersja Doctor Coster® 2.5 – funkcjonalności

ABC Akademia z sukcesem wprowadziła na rynek nową wersję 2.5 oprogramowania Doctor Coster®. Upgradowano już 75% klientów. Nowa wersja to ponad 100 filmów w VIDEO CENTER, ponad 50 nowych raportów wzorcowych, szybsze przeliczanie oraz nowe możliwości rozliczania kosztów.

DOCTOR COSTER – TRAFNE DECYZJE I PRAWIDŁOWA KALKULACJA

Nowa wersja oprogramowania Doctor Coster® 2.5 zawiera pięć najważniejszych zmian

  1. dostęp do VIDEO CENTER oprogramowania Doctor Coster® (baza ponad 100 filmów z obsługi programu oraz wykładów merytorycznych),
  2. nowa biblioteka ponad 50 raportów w module Doctor Coster® - RAPORTY AD-HOC (przykłady i omówienia w VIDEO CENTER),
  3. rozbudowany interfejs modułu Doctor Coster® - KALKULACJE o rozliczanie kosztów pomiędzy obiektami kosztowymi,
  4. nowa biblioteka i zapisywanie widoków w module Doctor Coster® - KALKULACJE,
  5. skrócenie czasu przeliczania i optymalizacja aktualizacji baz raportowych.

SZCZEGÓŁY

W nowej wersji 2.5. użytkownicy mają dostęp do VIDEO CENTER oprogramowania Doctor Coster®. Jest to baza filmów z obsługi oprogramowania oraz wykłady merytoryczne z obszaru controllingu i zasobowo-procesowego rachunku kosztów. VIDEO CENTER zawiera ponad 100 filmów co daje kilkadziesiąt godzin materiałów szkoleniowych video. Dostęp do VIDEO CENTER możliwy jest bezpośrednio z oprogramowania lub za pośrednictwem indywidualnych loginów. VIDEO CENTER jest efektem strategii rozwoju oprogramowania i chęci silnego wsparcia użytkowników.

W Module Doctor Coster® - RAPORTY (AD-HOC) dostępna jest nowa, poszerzona Biblioteka Raportów Wzorcowych zawierająca ponad 50 nowych raportów pozwalających na szczegółową analizę kosztów i rentowności. Biblioteka podzielona została tematycznie na zestawy raportów dotyczące między innymi analizy rentowności, analizy przychodów, analizy kosztów stałych, zmiennych i niewykorzystanych oraz analizy dynamiki zmian powyższych wartości w czasie.
Kolejna zmiana to rozbudowa interfejsu użytkownika modułu Doctor Coster® - KALKULACJE o możliwość wykonywania rozliczeń Pośrednich na Finalne Obiekty Kosztowe oraz rozliczeń wzajemnych pomiędzy Finalnymi Obiektami Kosztowymi. W tym momencie oprogramowanie Doctor Coster® jest najbardziej rozwiniętym systemem controllingowym wspierającym rekomendowany przez IMA, IFAC i CAM-I nowoczesny zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA).

Ponadto w module Doctor Coster® - KALKULACJE poszerzona została funkcjonalność Biblioteki Widoków. Biblioteka ta zawiera zestaw wzorcowych widoków zapewniających szybki i czytelny dostęp do informacji o kosztach stałych i zmiennych, kosztach niewykorzystanych zasobów w ujęciu zasobów, działań oraz obiektów kosztowych. Użytkownicy mogą również samodzielnie zapisywać widoki w oprogramowaniu i wywoływać je w dowolnym momencie.
Zwieńczeniem wersji 2.5. oprogramowania Doctor Coster® jest przeprojektowany i zoptymalizowany proces aktualizacji wynikowych baz danych oprogramowania Doctor Coster®. Zmiany te pozwoliły na skrócenie nawet o 80% czasu przeliczania dużych (w szczególności modeli controllingowych rozliczających koszty do tysięcy obiektów kosztowych produktów i klientów). Szybkość przeliczania stanowi dużą przewagę konkurencyjną oprogramowania Doctor Coster® nad innymi systemami do controllingu.