Nowoczesny rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)

Zapisz się na kolejne edycje:

Edycja 51, 52 oraz 53 >>

https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow/

Realizowane szkolenie jako jedyne na polskim rynku szkoleń controllingowych oparte jest na zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). ZPRK to przejaw najnowszego przyczynowo-skutkowego podejścia do rachunku kosztów. Koncepcja ZPRK stanowi podstawę zaawansowanych systemów controllingowych dostarczając prawidłowych informacji zarządczych wspierających:
• Zarządzanie kosztami i wykorzystaniem zasobów,
• Zarządzanie kosztami i efektywnością procesów,
• Zarządzanie kosztami i rentownością produktów i usług,
• Zarządzanie kosztami i rentownością klientów.

Tak szeroki zakres informacyjny koncepcji ZPRK daje podstawy do podejmowania wielu decyzji optymalizacyjnych oraz wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami działania organizacji.