ORLEN Laboratorium wdrożyło ZPRK i platformę Doctor Coster®

Jedno z największych w Europie laboratoriów chemicznych ORLEN Laboratorium wdrożyło koncepcję zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) z wykorzystaniem platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Podstawowymi celami wdrożenia były:

  • przyczynowo – skutkowa kalkulacja kosztów świadczenia usług prowadzona ze szczegółowością do poszczególnych analiz laboratoryjnych
  • dostarczenie podstawy do wyznaczania cen transferowych w oparciu o metodę koszt plus opartą na koncepcji ZPRK,
  • dostarczenie informacji wspierającej zarządzanie dostępnością i wykorzystaniem zasobów oraz efektywnością procesów laboratoryjnych,
  • wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz kosztów gotowości do świadczenia usług na rzecz kluczowych klientów z Grupy PKN ORLEN.

Orlen Laboratorium należy do czołówki europejskich firm wykonujących analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza.