Podsumowanie wykładu ABC Akademia podczas 4. Forum Informacji Zarządczej

W dniach 24-25 maja w Warszawie odbyło się 4. Forum Informacji Zarzadczej, którego partnerem merytorycznym była spółka ABC Akademia. Wydarzenie poświęcone było kierunkom rozwoju Systemów Informacji Zarządczej oraz narzędziom do przetwarzania danych w controllingu.

Podczas pierwszego dnia eventu dr Tomasz M. Zieliński oraz Krzysztof Szymański wystąpili ze wspólną prezentacją poświęconą tematyce automatyzacji przetwarzania informacji w hurtowni danych zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

O wykładzie ABC Akademia

Wykład pod tytułem "Storytelling oraz automatyzacja przetwarzania informacji w hurtowni danych zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)" wspólnie przeprowadzili dr Tomasz M. Zieliński oraz Krzysztof Szymański.

Na początku prelekcji dr Tomasz M. Zieliński, jako nowy Dyrektor Zarządzający ICV Polska zaprezentował filozofię controllingu promowaną przez Internationaler Controller Verein (ICV) oraz umiejscowił dalszą prezentację w kontekście Modelu Procesu Controllingowego.

Podczas wykładu dr Tomasz M. Zieliński oraz Krzysztof Szymański zaprezentowali również wyniki badań WHU, które dotyczyły wpływu digitalizacji na procesy controllingowe oraz rolę controllera w przedsiębiorstwie.

Zaprezentowana platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® została pokazana jako narzędzie wpisujące się w trendy digitalizacji i RPA (robotic proces automation) procesów controllingowych. Zarówno w postaci warstwy kalkulacyjnej Doctor Coster® KALKULACJE (ABC/RPCA), jak i raportowej Doctor Coster® DASHBOARDS. Tym samym system oferowany przez ABC Akademię doskonale wpisuje się w wizję Controllingu 4.0, którą przedstawia International Association of Controllers (ICV).

Na koniec prelekcji przedstawiciele ABC Akademia zaprezentowali założenia storytellingu, które towarzyszą oprogramowaniu Doctor Coster® a także możliwości jego wykorzystania do wdrażania zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

O 4. Forum Informacji Zarządczej

4. Forum Informacji Zarządczej to coroczne wydarzenie kierowane do Analityków Finansowych, Controllerów, Głównych Księgowych oraz Dyrektorów Finansowych, które poświęcone jest efektywnemu raportowaniu informacji zarządczych. Konferencja odbywała się w dniach 24-25 maja w Warszawie, w Hotelu Airport Okęcie.
Podczas 2 dni konferencyjnych odbyło się aż 8 merytorycznych prelekcji oraz 4 praktyczne warszataty.

Podsumowanie

Wykład ABC Akademia zaprezentował sposoby na zapewnienie poprawności i wysokiej jakości informacji zarządczych w hurtowni danych zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), a przede wszystkim dostarczył uczestnikom solidnej dawki wiedzy z obszaru nowoczesnego controllingu oraz storytellingu w hurtowni danych ZPRK.