Rachunek kosztów dla podmiotów ochrony zdrowia zgodny z rozporządzeniem MZ z 2020r.

Oprogramowanie Doctor Coster jest modułem controllingowym pozwalającym na prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z 2020 roku.

Ponadto oprogramowanie pozwala na kalkulację kosztów leczenia pacjentów i tym samym zapewnia więcej funkcjonalności kalkulacyjnych i analitycznych wspierających zarządzanie kosztami w podmiotach sektora ochrony zdrowia.

Jest to rezultat wieloletnich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ABC Akademia w sektorze ochrony zdrowia.

ABC Akademia świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe dotyczące rachunku kosztów oraz nowoczesnego controllingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia.

ABC Akademia nawiązała współpracę z ekspertami w dziedzinie rachunku kosztów oraz zarządzania kosztami w podmiotach z sektora ochrony zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu.