Relacja z XIII Kongresu ICV POLSKA - wspólny wykład ABC AKADEMII i ORLEN Laboratorium

Kongres Controlling Intelligence Adventure - XIII Kongres ICV POLSKA "Controlling i finanse w cyfrowych modelach biznesowych oraz centrach usług wspólnych" za nami.

W tym roku chcieliśmy pokazać jakie efekty daje wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów w organizacji.

Aby nie było to wykład czysto teoretyczny zaprosiliśmy naszego klienta ORLEN Laboratorium S.A., którego reprezentował  Adam Kępczyński - Kierownika Działu Controllingu Biznesowego, który wraz z Krzysztofem Szymańskim - Wiceprezesem Zarządu w ABC Akademia Sp z. o.o. wygłosili prezentację pt. - "Rachunek kosztów przyszłości i BIG DATA - automatyzacja procesów controllingowych w ORLEN Laboratorium".

Prelegenci na przykładzie case study firmy ORLEN Laboratorium pokazali przykład zastosowania zaawansowanego, zasobowo-procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu organizacją.

ORLEN Laboratorium poszukiwało narzędzia informatycznego, które wesprze zaawansowaną kalkulację kosztów, takiego które dostarczy kompleksową informację o kosztach.

Z pomocą przyszło oprogramowanie Doctor Coster, które aktualnie pozwala na łączenie wielu procesów. Kluczem do sukcesu odpowiedniej kalkulacji kosztów okazała się dogłębna analiza obowiązków pracowniczych, która pozwoliła na zwiększenie efektywności.

Było to największe wydarzenie controllingowe w Europie Środkowo-Wschodniej z 230 uczestnikami, polskimi i zagranicznymi prelegentami, wieloma wystąpieniami i panelami dyskusyjnymi.

Ciekawy wybór tematów sprawił, że Kongres był atrakcyjnym wydarzeniem dla społeczności controllingowej.