Sukces Doctor Coster® w branży FMCG

Zapraszamy do przeczytania artykułu opisującego wdrożenie ZPRK w przedsiębiorstwie z produkcyjnej branży FMCG, który pojawił się na łamach najnowszego numeru czasopisma CONTROLLING I ZARZĄDZANIE (nr1(15)/2017)!

Opisane w artykule wdrożenie ZPRK adresuje jeden z najbardziej powszechnych problemów w przedsiębiorstwach z produkcyjnej branży FMCG, polegający na odzwierciedleniu zróżnicowanej kosztochłonności i rentowności dostarczania różnych produktów do różnych kanałów dystrybucji.

Wdrożony w Doctor Coster® model rachunku kosztów pozwala na przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów nie tylko do produktów, ale również do klientów, co pozwala na uzyskanie kluczowych informacji, wspierających politykę cenową oraz negocjacje logistycznych i marketingowych warunków sprzedaży z poszczególnymi klientami.

W artykule podkreślono również potencjał informacyjny generowany z zasobowo-procesowego rachunku kosztów i możliwości decyzyjne. jaki daje on zarządzającym.

„Przedsiębiorstwo produkcyjne średniej wielkości posiada w ofercie kilkanaście grup produktowych, a w każdej z grup od kilku do kilkudziesięciu indeksów. Swoje wyroby oferuje zarówno sieciom handlowym w kraju i za granicą, jak i hurtowniom, z których produkty trafiają do sklepów detalicznych. Proces sprzedaży realizowany jest przez dział handlowy oraz dział marketingu. Proces produkcyjny wykonywany jest na kilku wydziałach produkcyjnych. W ramach każdego wydziału znajduje się kilka linii produkcyjnych. Proces ten wspomagany jest przez dział zaopatrzenia oraz dział mechaniczny. Dział logistyki zajmuje się dostawami materiałów bezpośrednich, magazynowaniem oraz dostawami wyrobów do klientów. Firma korzysta z zewnętrznych usług transportowych. W obszarze ogólnozakładowym wyodrębnione są dział finansowy oraz administracyjny…"