Szkolenie otwarte Doctor Coster Modeling Basics

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia DOCTOR COSTER® –Modeling Basics, które nakierowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy, umożliwiającej efektywne wykorzystanie modułów platformy zarządczo – controlingowej Doctor Coster®, w obszarze modelu sprzedażowego rachunku kosztów. Kurs kładzie duży nacisk na aktywny udział uczestników i przygotowanie ich do samodzielnej obsługi wymienionych powyżej modułów, w zakresie kalkulacji, analizy kosztów i rentowności klientów oraz sprzedanych asortymentów.
Szkolenie odbywa się  na (własnych) komputerach i dwa aż 2 dni szkoleniowe!
Uczestnicy otrzymują możliwość weryfikacji zdobytych umiejętności podczas egzaminu. W przypadku pozytywnego wyniku przyznawany jest certyfikat!

CEL:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

1. Samodzielnego projektowania i modyfikowanie ścieżek alokacji kosztów:

 • sprzedanych produktów i grup produktowych,
 • sprzedanych usług i grup usług,
 • obsługi klientów i segmentów klientów,
 • zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Interpretowania danych operacyjnych i finansowych generowanych w Doctor Coster® Kalkulacje w obszarze modelu sprzedażowego.

3. Śledzenia wykonywanych rozliczeń.

4. Przygotowania i importowania plików Excel do oprogramowania.

5. Eksportowania całego modelu rachunku kosztów lub jego poszczególnych elementów do pliku Excel.

6. Wyszukiwania i interpretowania danych operacyjnych i finansowych m.in. o kosztach i zyskowności:

 • zasobów, działań sprzedażowych/logistycznych /marketingowych
 • produktów/usług oraz grup produktowych/usługowych,
 • klientów i segmentów klientów,
 • całego przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności obsługi platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®, w obszarach: kalkulacji oraz analizy kosztów i rentowności przedsiębiorstwa, sprzedanych produktów/grup produktowych/usługowych oraz klientów i ich segmentów (dalej model sprzedażowy rachunku kosztów):

 • Zasilanie modelu w dane operacyjne i finansowe z plików Excel,
 • Projektowanie i modyfikowanie struktury rachunku kosztów oraz ścieżek alokacji kosztów,
 • Interpretowanie generowanej informacji wynikowej.

TERMIN:

grudzień 2017 r., Poznań.

PROGRAM:

Pełen program szkolenia DOCTOR COSTER® –Modeling Basic  dostępny jest na stronie wydarzenia.

CENA:

Koszt dwudniowego szkolenia wynosi jedynie 2490 zł!

Uwaga! Jeśli jesteś już klientem ABC Akademia? Korzystasz z oprogramowania Doctor Coster®? Specjalnie dla Twojej firmy przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę – aż 30% rabatu na udział w szkoleniu! Cena po rabacie wynosi tylko 1790 zł.

EGZAMIN:

Zainteresowane osoby mogą przystąpić do egzaminu Doctor Coster® Modeling Basics za dodatkową odpłatą w wysokości 490 zł.

ZAPISZ SIĘ!