Umowa Partnerska z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

W dniu 7 stycznia 2015 roku podpisana została umowa na udzielenie licencji na wykorzystanie oprogramowania Doctor Coster® w działalności edukacyjnej i naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dzięki zawartej umowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu może wykorzystywać zaawansowane oprogramowanie klasy ABC/RCA do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych.

Ze strony Uniwersytetu w uroczystości podpisania umowy udział wzięli:
- dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju UEP,
- prof. dr hab. Aldona Kamela – Sowińska, prof. zw. UEP, była Minister Skarbu RP,
- dr hab. Wojciech Fliegner, prof. nadzw. UEP,

Ze strony ABC Akademia umowę podpisali:
- dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia,
- Krzysztof Szymański, Wiceprezes Zarządu ABC Akademia.

Na zdjęciu od lewej:

  • Krzysztof Szymański, Wiceprezes Zarządu ABC Akademia
  • dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia,
  • prof. Cezary Kochalski, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, Kierownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, UEP
  • prof. Wojciech Fliegner, Katedra Rachunkowości, UEP
  • prof. Aldona Kamela-Sowińska, Kierownik Katedry Rachunkowości, UEP

Zobacz więcej na stronie UEP

Oprogramowanie Doctor Coster® jest zaawansowanym narzędziem wspierającym controlling w zakresie rozliczania i kalkulacji kosztów. W oprogramowaniu zawarte są funkcjonalności wspierające najważniejsze i najbardziej popularne koncepcje z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej jak: ZPRK, RCA, ABC, TD ABC, GPK, LA i inne.

Dzięki oprogramowaniu studenci i słuchacze UEP będą mieli możliwość praktycznego i samodzielnego projektowania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów oraz zdobycia unikalnych kompetencji w zakresie wykorzystania zaawansowanego oprogramowania controllingowego klasy ABC/RCA.

Doctor Coster® powstał na bazie autorskiej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK), która wpisuje się w najnowszy nurt światowych badań nad rachunkiem kosztów, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego rachunku kosztów działań (ABC) w ramach jednego zasobowo-procesowego rachunku kosztów. Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów (ang. Resource Consumption Accounting – RCA) jest rekomendowane przez światowe organizacje takie jak: Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC), Institute of Management Accountants (IMA) oraz Consortium of Advanced Management International (CAM-I).

Potwierdzeniem kompetencji licencjodawcy (ABC Akademia Sp. z o.o.) w tym obszarze jest rozprawa doktorska pt. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie (autor Tomasz M. Zieliński, promotor prof. C. Kochalski) obroniona w czerwcu 2014 r. na Wydziale Zarządzania UEP.

Oprogramowanie Doctor Coster® było już wykorzystywane na zajęciach prowadzonych przez konsultantów firmy ABC Akademia na studiach podyplomowych UEP jak: SP Analiza Ekonomiczna i Controlling, SP Rachunkowość i Finanse oraz SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw. Przekazanie oprogramowania uczelni (wraz z materiałami dydaktycznymi i szkoleniami) umożliwi wsparcie programów kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w zakresie przedmiotów kursowych i seminariów. Ponadto przygotowywane są projekty badawcze, które będą realizowane we współpracy z firmą ABC Akademia.

Współpraca z UEP wpisuje się w misję firmy ABC Akademia „ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH” której celem jest podniesienie poziomu dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach.