Wykład ABC Akademia na konferencji "Finanse w Centrum Usług Wspólnych"

Już 21 maja br. podczas konferencji „Finanse w Centrum Usług Wspólnych jako droga do efektywnego działania i wzrostu zysków” odbędzie się wykład ABC Akademii poświęcony tematyce zasobowo-procesowego rachunku kosztów w CUW.

Wykład przeprowadzony zostanie przez dr Tomasza M. Zielińskiego oraz Krzysztofa Szymańskiego i zatytułowany będzie  "Modele rozliczeń kosztów oraz kalkulacja rentowności kontraktów usługowych w CUW z wykorzystaniem ZPRK/RPCA".

O konferencji

Centrum Usług Wspólnych to doskonałe narzędzie dla rozwijających się Grup Kapitałowych. Proces optymalizowania usług pomaga usprawnić i zwiększyć wydajność procesów wewnątrz firmy, co przekłada się na zmniejszenie wydatków. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane m.in. ze skutecznym doborem modelu rozliczeń kosztów, kluczowymi wskaźnikami finansowymi, wyznaczeniem granic prawnych odpowiedzialności w ramach jednego CUW czy metodyką i aktualnymi trendami rynkowymi związanymi z alokacją kosztów. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie Organizatora - firmy MM Conferences SA

O Prelegentach

DR TOMASZ M. ZIELIŃSKI, PREZES ZARZĄDU ABC AKADEMIA SP. Z O.O.

  • Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RPCA w Polsce,
  • Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość,
  • Ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością,
  • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN Laboratorium, Lotos Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (Polcard), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, Kupiec i inne,
  • Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz firm szkoleniowych.

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI, WICEPREZES ZARZĄDU ABC AKADEMIA SP. Z O.O.

  • Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o.,
  • Jeden z najlepszych specjalistów posiadający praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu rozwiązań business intelligence w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwami,
  • Jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Szkole Głównej Handlowej,
  • Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu controllingu i zarządzania kosztami,
  • Od ponad 14 lat bierze udział, jako menedżer projektów, w kilkudziesięciu projektach związanych z wdrożeniami systemów zarządzania kosztami, sprzedażą oraz logistyką w przedsiębiorstwach z wielu branż.

O ZPRK

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) jest koncepcją rachunku kosztów, opracowaną przez dr Tomasza M. Zielińskiego, która wychodzi naprzeciw nowoczesnym przedsiębiorstwom usługowym (SSC, BPO, ITO, R&D), adresując zarówno problem przyczynowo-skutkowego kalkulowania kosztów realizowanych kontraktów usługowych, jak i wsparcia menedżerów w wyznaczaniu szczegółowych celów oraz monitorowaniu stopnia ich wykonania. Omawiane podczas prezentacji podejście rekomendowane jest przez uznane na świecie Stowarzyszenia Księgowych i Controllerów tj. IMA, IFAC czy CAM-I!

Podsumowanie

Udział w prelekcji ABC Akademia, organizowanej w ramach eventu „Finanse w Centrum Usług Wspólnych jako droga do efektywnego działania i wzrostu zysków” jest doskonałą okazją na zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru nowoczesnego controllingu i zasobowo-procesowego rachunku kosztów. Nie może Was tu zabraknąć!

Tu dowiesz się więcej o evencie Finanse w Centrum Usług Wspólnych