Wystąpienie ABC AKADEMIA podczas Qlik Analytics Day 2017 r.!

22 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Qlik Analytics Day 2017 r.” poświęcona nowym możliwościom analityki wizualnej oraz korzyściom biznesowym jakie wynikają ze sprawnej analizy i wizualizacji danych.

Podczas konferencji dr Tomasz M. Zieliński z ABC Akademia oraz Przemysław Zabłudowski z firmy Qlik wystąpili ze wspólną prezentacją zatytułowaną „ABC analityki osadzonej Qlik”.

Prezentacja omawiała wykorzystanie platformy Doctor Coster i modułu raportowego Doctor Coster DASHBOARDS (Powered by Qlik) do analizy i zarządzania kosztami oraz rentownością przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Zdaniem Przemysława Zabłudowskiego Doctor Coster DASHBOARDS to jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań Business Intelligence w Europie środkowo-wschodniej!

Przykład Doctor Coster® DASHBOARDS pokazał uczestnikom konferencji możliwości analityczne rozwiązania oraz korzyści jakie niesie wdrażanie gotowych i sprawdzonych rozwiązań analitycznych. Najważniejszymi korzyściami takiego podejścia są:

  • Szybkość wdrożenia gotowego rozwiązania analitycznego dzięki czemu znacząco skrócony jest czas realizacji projektu,
  • Minimalizacja ryzyka wdrożeniowego systemu business intelligence dzięki wdrożeniu w pełni funkcjonalnego rozwiązania analitycznego z gotowymi ponad 150 analizami i dashboardami,
  • Obniżenie budżetu wdrożeniowego dzięki wykorzystaniu gotowej aplikacji Doctor Coster® DASHBOARDS zamiast budowania zaawansowanej analityki we własnym zakresie.

Platfoma Doctor Coster® to zaawansowana platforma zarządczo-controllingowa ukierunkowana na wsparcie procesów zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.

Rozwiązanie oparte jest na  założeniach zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów i wspiera kadrę zarządzającą w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu stopnia ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Chcesz efektywnie zarządzać kosztami w Twoim przedsiębiorstwie i wpływać na zwiększenie jego rentowności? Umów się na niezobowiązującą prezentację platformy Doctor Coster. Skontaktuj się z nami!