ZPRK w Centrach Usług Biznesowych

ABC Akademia podzieliła się swoją wiedzą o ZPRK z przedstawicielami jednych z największych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

5-6 września w Warszawie odbyły się warsztaty pt.: Rozwój strategii finansowej Centrum Usług Wspólnych.
Centra Usług Wspólnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów na polskim rynku i doskonały obszar dla poszukiwania optymalizacji i oszczędności przedsiębiorstwa.

Właśnie dla przedstawicieli SSC dr Tomasz M. Zieliński  poprowadził wykład pt.: ZPRK jako narzędzie zarządzania kosztami i rentownością w nowoczesnych centrach usług biznesowych, z którego dowiedzieliśmy się m.in.:

  • Dlaczego ważny jest problem zarządzania kosztami w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (SSC, BPO, ITO, R&D)?
  • Jak zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) wspiera kalkulacje
    kosztów kontraktów usługowych?
  • Jak prawidłowo kalkulować koszty kontraktów usługowych?

Dziękujemy MM Conferences za zaproszenie!