Artykuł Piotra Kierczyńskiego - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 1 - publikacja w Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

W numerze Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 ukazał się artykuł Piotra Kierczyńskiego - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 1

Artykuł koncentruje się informacji, jaka powinni otrzymać menedżerowie, aby móc zarządzać organizacją.

O artykule

Dzisiejsze warunki gospodarczo-ekonomiczne dają bardzo silny nakazowy impuls przedsiębiorstwom do podejmowania przemyślanych i skutecznych działań dążących do optymalizacji procesów strategicznych i operacyjnych działalności. Menedżerowie bardzo szybko zdają sobie sprawę z występowania ścisłej relacji pomiędzy faktem dysponowania adekwatnymi narzędziami informacji zarządczej a możliwościami podejmowania racjonalnych decyzji. Z jakimi brakami informacyjnymi borykają się przedsiębiorstwa? Jakie przejawiają potrzeby względem zakresu i formy informacji dostarczanych przez platformy zarządczo-controllingowe? W czym tkwi siła idealnego systemu informacji zarządczej?

W artykule przeanalizowano przypadek firmy, która podjęła działania mające na celu analizę obecnej postaci dostępnej informacji zarządczej i zdecydowała o zdefiniowaniu jej pożądanej, docelowej formy.

Pełną treść artykułu dostępna jest pod adresem - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 1.

Część II artykułu dostępna jest pod adresem - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 2.

Zachęcamy do lektury!