Artykuł Piotra Kierczyńskiego - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 2 - publikacja w Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

W numerze Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 ukazał kolejny się artykuł Piotra Kierczyńskiego - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 2

Artykuł koncentruje się informacji, jaka powinni otrzymać menedżerowie, aby móc zarządzać organizacją.

O artykule

Jak powinien być zbudowany system informacji zarządczej, aby dostarczał konkretnych danych do podjęcia decyzji? Na kanwie tego problemu, Piotr przygotował artykuł prezentujące gotowe kokpity pozwalające na podejmowanie decyzji.

W artykule przeanalizowano przypadek firmy, która podjęła działania mające na celu analizę obecnej postaci dostępnej informacji zarządczej i zdecydowała o zdefiniowaniu jej pożądanej, docelowej formy.

Pełną treść artykułu dostępna jest pod adresem - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 2

Część I artykułu dostępna jest pod adresem - Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 1.

Zachęcamy do lektury!