Doctor Coster

Doctor Coster® to zaawansowana platforma zarządczo-controllingowa ukierunkowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz w administracji publicznej.

Podstawowym zadaniem Doctor Coster® jest wsparcie zarządzających w wyznaczaniu szczegółowych celów dotyczących przychodów, kosztów, efektywności i rentowności oraz monitorowaniu ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest unikalnym rozwiązaniem, opartym na założeniach zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK), integrującym w jednym narzędziu informatycznym funkcjonalności systemów klasy Corporate Performance Management (Doctor Coster® KALKULACJE) oraz Business Intelligence (Doctor Coster® DASHBOARDS).

Czas na nowe podejście do controllingu

Tradycyjne metody rachunku kosztów (opracowane w erze masowej produkcji 1910 – 1920) oraz tradycyjne metody budżetowania, które ciągle funkcjonują w przedsiębiorstwach nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster®:

  • pozwala na prowadzenie nowoczesnych i zaawansowanych koncepcji controllingowych jak ZPRK/RCA/GPK i ABC,
  • istotnie zwiększa jakość prowadzonych procesów zarządczych oraz
  • umożliwia wyznaczanie szczegółowych celów oraz monitorowanie ich wykonania na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® jest odpowiedzią na zwiększone, szczegółowe zapotrzebowanie informacyjne zarządzających będące efektem dynamicznych zmian wywołanych globalizacją biznesu, rosnącymi wymaganiami klientów, zmianami technologicznymi, automatyzacją oraz informatyzacją.

Doctor Coster® to oprogramowanie dla każdej firmy

Platforma zarządczo-controllingowa Doctor Coster® to rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw oraz branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Oprogramowanie wybierają przedsiębiorstwa realizujące od 20 milionów do nawet kilku miliardów PLN przychodów ze sprzedaży. Przedsiębiorstwa te wykorzystują Doctor Coster® do zwiększania zyskowności, podnoszenia efektywności oraz controllingu kosztów.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawie platformy zarządzo-controllingowej Doctor Coster®.

dr Tomasz M. Zieliński
tel.: +48 61 855 13 62
e-mail:  abcakademia@abcakademia.com.pl